Uzņēmuma politika

Kvalitātes vadības sistēmas pamata mērķis ir nodrošināt uzņēmuma kvalitatīvu vadību visos līmeņos. 

 

Uzņēmuma politika balstīta uz šādiem pamatprincipiem: 

 

  •  -  Normatīvo aktu prasību zināšana un ievērošana.

  •  -  Klientu prasību saskaņošana un respektēšana.

  •  -  Klientu, sadarbības partneru, patērētāju un citu ieinteresēto pušu prasību un ierosinājumu           piemērošana, ieviešana darbībā.

  •  - Nepārtraukta pilveidošanās un efektivitātes paaugstināšana.

  •  - Labas ražošanas prakses, HACCP principu paškontroles sistēmas ieviešana un uzturēšana.

  •  - Darbinieku iesaiste un regulāra izglītošana.